1 %
Zadowolonych klientów!

Inwestycje w źródła ciepła

CEDR Energo jest specjalistą w branży energetyki zawodowej. Jesteśmy przedsiębiorstwem inwestycyjnym skupiającym realizacje i inwestycje w zakresie modernizacji i budowy źródeł ciepła, energii elektrycznej i sieci przesyłowych ciepło. 

Współpracujemy z właścicielami i operatorami źródeł ciepła, poszukującymi partnera dla wdrożenia najlepszych i najbardziej efektywnych technologii wytwarzania ciepła dla zarządzanych podmiotów.

Szeroko rozumiana ekologia, a zwłaszcza ograniczania obciążenia środowiska naturalnego wytwarzaniem ciepła oraz perspektywiczne zadania wymuszają na przedsiębiorcach branży ciepłowniczej i elektroenergetycznej koncentrację działań na innowacyjności i wytwarzaniu ciepła oraz energii elektrycznej sposobem przyjaznym dla środowiska i nas samych.

Zrównoważona, niezawodna i niedroga energia!

Zawsze opłacalnie i korzystnie

Wdrażane działania inwestycyjne dostosowujemy zawsze do indywidualnych, lokalnych, uwarunkowań, poprzedzając inwestycję wnikliwą analizą potrzeb, celów i możliwości.