LIDÉ VE FIRMĚ

CEDR ENERGO sp. z o.o.

Výbor

Sławomir Madejski – Předseda výboru
Ondrej Vojtech – Místopředseda výboru

Zarząd

Sławomir Madejski – prezes Zarządu
Ondrej Vojtech – wiceprezes Zarządu Ondřej Vojtěch

Odnawialne źródła ciepła