O FIRMĚ

Jsme investiční společnost a zaměřujeme se na realizace a investice v rámci modernizace a zřízení zdrojů tepla, elektrické energie a tepelných přenosových soustav.

CEDR Energo je specialistou v oboru energetiky

Jsme investiční společnost a zaměřujeme se na realizace a investice v rámci modernizace a zřízení zdrojů tepla, elektrické energie a tepelných přenosových soustav. Spolupracujeme s vlastníky a provozovateli zdrojů tepla, kteří hledají partnery za účelem využití nejlepší a nejefektivnější technologie výroby tepla pro řídící subjekty.

Investujeme do budoucnosti

Široce chápána ekologie, zejména snižování neblahých vlivů na životní prostředí, v důsledku výroby tepla, a dlouhodobé cíle nutí společnosti z oboru teplárenství a energetiky zaměřit se na inovace a výrobu tepla a elektřiny způsobem šetrným k životnímu prostředí i nám samým.

Prvořadým předpokladem všech našich projektů je optimalizace a efektivita využití chemické energie paliv při dosažení ekologicky výhodných, čistých a perspektivních řešení výroby elektřiny a tepla.

Vždy rentabilní a výhodné

Realizované investiční činnosti vždy přizpůsobujeme individuálním, místním podmínkám, po důkladné analýze potřeb, cílů a možností. Realizované projekty jsou založeny na spolehlivém využití potenciálu našeho týmu a našich  poradců, souvisejícím s mnohaletými zkušenostmi, neustálým sledováním a využíváním inovativních technologií i efektivní činnosti týmu skvělých odborníků.

service_icon2_1

Investujeme do moderních zdrojů tepla.

Investujeme do výstavby, modernizace a provozu zdrojů tepla, elektrické energie a tepelných přenosových soustav. Každý nový projekt analyzujeme z hlediska umístění investice a dlouhodobých cílů, se zaměřením na prostředky podle potřeb.

service_icon4_1

Vyrábíme zelenou energii.

Teplo a elektřinu vyrábíme zpracováním nerecyklovatelného komunálního odpadu pomocí chemické energie obsažené v palivu získaném z odpadu (RDF). Alternativní zdroje energie jsou žádoucím a prospěšným způsobem získávání energie, efektem tepelného zpracování RBP je i výrazné omezení plošného ukládání komunálního odpadu.

service_icon1_1

Tepelně zpracujeme palivo získané z odpadu (RDF).

Podporujeme a vyvíjíme projekty, které využívají k výrobě tepla a elektrické energie obnovitelné zdroje energie, nahrazující fosilní paliva, zejména černé uhlí.

Flexibilní nabídka efektivní spolupráce

V CEDR Energo se zaměřujeme na výsledky naší práce. Nenásledujeme ustálená schémata – neustále hledáme řešení, která fungují v konkrétním případě. Našim partnerům nabízíme dlouhodobě výhodné podmínky spolupráce.