Dla jednostek samorządu terytorialnego


Dostarczamy ciepło z myślą o lokalnym rozwoju

Angażujemy się w rozwój lokalny poprzez inwestycje z myślą o zadaniach własnych miast i gmin w zakresie zaopatrzenia w ciepło.

Nasze rozwiązania energetyczne nie tylko zaspokajają bieżące potrzeby w tym obszarze, ale również stwarzają trwałe korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego.

CEDR Energo to partner, który inwestuje w rozwój lokalny z myślą o przyszłości. Zachęcamy władze miast i gmin do kontaktu i wspólnego planowania inwestycji, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju, komfortu mieszkańców i ekonomicznej efektywności.

Nasze cele

Lokalna samowystarczalność

Ekonomiczna efektywność

Zrównoważony rozwój

Nasze realizacje


Nowoczesna i ekologiczna kotłownia w Sejnach

KROSNO – szczegóły inwestycji wkrótce

ITPO – szczegóły inwestycji wkrótce

Zrównoważony rozwój, korzyści ekonomiczne

Inwestycje w nowoczesne systemy ciepłownicze pozwalają na zredukowanie kosztów eksploatacji, co jest kluczowe dla optymalnego zarządzania budżetem gminy. Nasze rozwiązania przynoszą realne oszczędności, pozwalając efektywnie gospodarować dostępnymi zasobami.

Ponadto ograniczają emisję szkodliwych substancji, dbając o czystość powietrza, co przekłada się na wyższą jakość życia mieszkańców. Nowoczesne systemy ciepłownicze, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, podnoszą standard komfortu termicznego.

Dbamy o to, aby gminy były miejscem, gdzie mieszkańcy czują się bezpiecznie i komfortowo.

Współpraca z lokalnymi władzami

Jesteśmy otwarci na ścisłą współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. Działamy transparentnie, świadcząc usługi dostosowane do unikalnych potrzeb każdego miasta i gminy.

Nasza współpraca opiera się na partnerstwie, wzajemnym zaufaniu i długoterminowych korzyściach.

W kontekście dynamicznie zmieniającego się prawa energetycznego, nowoczesne rozwiązania ciepłownicze pozwalają gminom spełniać obowiązki ustawowe związane z efektywnością energetyczną.

Nowoczesne systemy ciepłownicze oferują jej znaczną poprawę. Dzięki temu gmina może osiągnąć oszczędności w zakresie zużycia energii, co przekłada się na redukcję kosztów związanych z dostarczaniem ciepła.


Dobry włodarz stawia na najlepsze rozwiązania.

Możemy w tym pomóc!


Alternatywne źródła energii w miastach i gminach: dlaczego warto w nie inwestować?

Temat alternatywnych źródeł energii staje się kluczowy dla samorządów terytorialnych, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju i efektywnego zarządzania zasobami. CEDR Energo to partner, który może wspierać samorządy w realizacji ich zadań własnych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną.

Korzyści dla gmin inwestujących w alternatywne źródła energii

1. Redukcja kosztów

Jednym z głównych argumentów, przemawiających  za inwestycją w alternatywne źródła energii, jest potencjał redukcji kosztów. Gminy, które wykorzystują odnawialne źródła, mogą zmniejszyć zależność od tradycyjnych, coraz droższych surowców kopalnych. Stawiając np. na kotły na biomasę,  zapewniają mieszkańcom efektywne i ekologiczne ogrzewanie. Z kolei instalacje fotowoltaiczne czy farmy wiatrowe mogą stanowić stabilne źródło taniej energii elektrycznej.

2. Zrównoważony rozwój

Inwestycje w alternatywne źródła energii są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, co jest priorytetem dla nowoczesnych samorządów. Działania proekologiczne przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego, poprawiając jakość życia mieszkańców i kreując pozytywny wizerunek gminy.

3. Niezależność energetyczna

Alternatywne źródła energii pozwalają gminom budować niezależność energetyczną. Generowanie energii na poziomie lokalnym zmniejsza ryzyko przerw w dostawach, zwiększając stabilność energetyczną gminy sprawia, że jej mieszkańcy czują się bezpieczni.

Alternatywne źródła energii: za i przeciw

Wśród niewątpliwych zalet stawiania na alternatywne źródła energii, trzeba wymienić oczywiście oszczędności finansowe. Inwestycje w odnawialne źródła energii przynoszą długofalowe oszczędności, zmniejszając koszty eksploatacji. Nie bez znaczenia jest też fakt, że gminy stawiające na odnawialne źródła energii zyskują proekologiczny wizerunek, co przyciąga inwestorów i może także zachęcić nowych mieszkańców do osiedlenie się na jej terenie.

Tym co może powodować obawy jednostek samorządu terytorialnego przed inwestycją w alternatywne źródła energii, są często wysokie koszty początkowe. Niemniej w przypadku współpracy z CEDR Energo są one całkowicie bezzasadne. To my finansujemy całość inwestycji, dzięki czemu budżet miasta czy gminy nie zostaje obciążony żadnymi kosztami, związanymi z wdrażaniem nowych rozwiązań energetycznych.

Nasze doświadczenie w zakresie finansowania projektów bazujących na OZE pozwala na elastyczne podejście do każdego przypadku, a nasze rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb. Działamy jako partner, dbając o to, aby proces inwestycji był nie tylko efektywny, ale także bezpieczny finansowo dla samorządu. Dzięki temu, jednostki samorządu terytorialnego mogą skupić się na korzyściach, jakie przynosi zielona energia, nie martwiąc się o wydatki.

CEDR Energo – wspieramy realizację zadań własnych gmin

CEDR Energo, jako doświadczony partner w dziedzinie nowoczesnych źródeł ciepła i energii elektrycznej, oferuje kompleksowe wsparcie dla samorządów terytorialnych.

Konsultacje i doradztwo energetyczne

Nasi eksperci przeprowadzą szczegółowe konsultacje i analizy, pomagając gminom zidentyfikować najlepsze rozwiązania dostosowane do ich potrzeb w zakresie dostarczania energii cieplnej i elektrycznej.

Projektowanie i realizacja infrastruktury opartej na OZE

CEDR Energo zajmuje się projektowaniem i realizacją infrastruktury opartej na OZE, zapewniając kompleksową obsługę od koncepcji, przez uruchomienie po zarządzanie dostawami ciepła.

Rozwój regionu i kraju dzięki mądrym inwestycjom

Inwestycje w alternatywne źródła energii stają się coraz bardziej atrakcyjne dla gmin, oferując szereg korzyści zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych. CEDR Energo, jako doświadczony i solidny partner, wspiera gminy w realizacji ich zadań, dostarczając nowoczesnych i efektywnych rozwiązań energetycznych.

Dla pracowników samorządowych oferujemy wsparcie w zakresie efektywnego zarządzania energią, pomagając w pełnym wykorzystaniu potencjału odnawialnych źródeł i wdrażaniu rozwiązań, które na nich bazują.