Ludzie firmy


Sławomir Madejski

Prezes Zarządu

Legitymuje się bogatym doświadczeniem biznesowym w ciepłownictwie, które zdobył m.in. będąc przez 13 lat prezesem i dyrektorem generalnym Elektrociepłowni w Tychach. Pod jego kierownictwem – jako pierwszy w kraju zakład branży energetycznej – elektrociepłownia zaczęła wykorzystywać do opalania kotłów biopaliwo oraz jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw z branży energetycznej w regionie spełniła normy w zakresie ISO 9001 i 14001.

Z wykształcenia magister inżynier energetyk. Posiada uprawnienia audytora energetycznego.


Zrównoważona, niezawodna i niedroga energia to nasza specjalność.

Sprawdź, jak możesz zacząć z niej korzystać.