Grupa kapitałowa

Skontaktuj się

Telefon: + 48 798 609 787
Email: biuro@cedrenergo.p

Lokalizacja

CEDR Energo sp. z o.o. Ul. Dojazdowa 9B/417 43-100 Tychy

Grupa kapitałowa

Jesteśmy przedsiębiorstwem inwestycyjnym skupiającym realizacje i inwestycje w zakresie modernizacji i budowy źródeł ciepła, energii elektrycznej i sieci przesyłowych ciepło.

Spółka CEDR Energo s r.o.

Spółka powstała w celu stworzenia pionowej struktury właścicielskiej dla realizacji projektów energetycznych w Polsce oraz finansowania realizacji projektów. Udziałowcy CEDR Energo sp. z o.o. zapewniają finansowanie prowadzonych zadań inwestycyjnych poprzez inwestycje kapitałowe oraz w formie pożyczek wspólników z oprocentowaniem zgodnym z warunkami rynkowymi.  

Właścicielem 90% jest pan Libor Winkler. 10 % należy do spółki AMAJA s r.o., której w 50 % jest właścicielem Sławomir Madejski a w 50 % fundusz powierniczy Bucaneve,, który jest funduszem powierniczym rodziny pana Ondřeja Vojtěcha. 

Prezesem CEDR Energo s r.o. jest obecnie pan Jakub Kučera, który pracuje jako menadżer projektów pana Libora Winklera. Wypis z rejestru handlowego firmy CEDR Energo s ro. znajduje się w załączniku nr XX.  

CEDR Energo s r.o. zakupił od funduszu IVORY Opportunity otwarty fundusz inwestycyjny, który jest zarządzany przez spółkę Amista, a.s. Dnia 01.04. 2021. Spółka CEDR Energo Sp. z o.o. (w owym czasie  IVORY ENERGY Sp. z o.o.). 

Właściciele spółki są zainteresowani w przeciągu kolejnych pięciu lat realizować na terenie Polski projekty w zakresie dostaw ciepła o całkowitej wartości od 100 do 150 mln pln, oraz stworzyć grupę energetyczną o rocznym obrocie od 25 do 50 mln PLN. 

Odnawialne źródła ciepła

Nowoczesne projekty energetyczne w Polsce

CEDR ENERGO sp. z o.o.

Spółka ta została założona dnia 24.10. 2017 (jako IVORY Energy sp. z o.o.) CEDR Energo Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach posiada kapitał zakładowy w wys. 4.000.000 PLN. 100% udziałowcem CEDR Energo Sp. z o.o. jest czeska spółka CEDR Energo s r.o. z siedzibą w Pradze