Grupa kapitałowa

Jako CEDR Energo firmujemy inwestycje, które przyczyniają się do budowania lepszej przyszłości. W realizowaniu tych zamierzeń wspierają nas wiedza, determinacja oraz umiejętność korzystania z efektu synergii naszych bogatych doświadczeń, zdobytych w różnych sektorach rynku.

Spółki Grupy

CEDR ENERGO S.R.O. z siedzibą w Pradze

Udziałowcy:
Libor Winkler – 90%,
AMAJA s r.o. (udziałowcami spółki jest management Grupy) – 10%.

Zarząd:
Jakub Kučera – Prezes Zarządu

Spółkę utworzono dla realizacji i finansowania projektów energetycznych w Polsce.


CEDR ENERGO Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711774.
NIP: 6462964480,
REGON: 369165689

Kapitał zakładowy w wysokości: 10.000.000 zł
Udziałowcy: CEDR ENERGO S.R.O. (100%)

Zarząd:
Sławomir Madejski – Prezes Zarządu
Ondřej Vojtěch – Wiceprezes Zarządu

Zadania spółki:

– pośredniczenie w finansowaniu projektów w Polsce;
– pełnienie roli firmy-matki dla pojedynczych firm (spółek córek), rozwijających pojedyncze projekty;
– dostarczanie wsparcia administracyjnego, menadżerskiego, technicznego, prawnego i handlowego poszczególnym firmom-córkom.

Spółka posiada również oddział w Krośnie – kotłownię i sieci przesyłowe na Osiedlu Polanka.

EC SEJNY GRUPA CEDR ENERGO Sp. z o. o. z siedzibą w Sejnach

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000817356, NIP: 8442367948; REGON: 385016095

Kapitał zakładowy w wysokości: 9.500.000 zł

Udziałowcy:
CEDR ENERGO Sp. z o.o. – 100%

Zarząd:
Sławomir Madejski – Prezes Zarządu
Ondřej Vojtěch – Wiceprezes Zarządu

Spółka jest właścicielem nowej biomasowej kotłowni na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach, uruchomionej w maju 2022 roku.


Zrównoważona, niezawodna i niedroga energia to nasza specjalność.

Sprawdź, jak możesz zacząć z niej korzystać.