O firmie

Jesteśmy przedsiębiorstwem inwestycyjnym skupiającym realizacje i inwestycje w zakresie modernizacji i budowy źródeł ciepła, energii elektrycznej i sieci przesyłowych ciepło.

CEDR Energo jest specjalistą w branży energetyki zawodowej.

Jesteśmy przedsiębiorstwem inwestycyjnym skupiającym realizacje i inwestycje w zakresie modernizacji i budowy źródeł ciepła, energii elektrycznej i sieci przesyłowych ciepło. Współpracujemy z właścicielami i operatorami źródeł ciepła, poszukującymi partnera dla wdrożenia najlepszych i najbardziej efektywnych technologii wytwarzania ciepła dla zarządzanych podmiotów.

Inwestujemy z myślą jutrze

Szeroko rozumiana ekologia, a zwłaszcza ograniczania obciążenia środowiska naturalnego wytwarzaniem ciepła oraz perspektywiczne zadania wymuszają na przedsiębiorcach branży ciepłowniczej i elektroenergetycznej koncentrację działań na innowacyjności i wytwarzaniu ciepła oraz energii elektrycznej sposobem przyjaznym dla środowiska i nas samych.

Pierwszoplanowym założeniem wszystkich naszych projektów jest optymalizacja i efektywność wykorzystania energii chemicznej paliw, przy równoczesnym osiągnięciu ekologicznie korzystnych, czystych i przyszłościowych rozwiązań wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła.

Zawsze opłacalnie i korzystnie

Wdrażane działania inwestycyjne dostosowujemy zawsze do indywidualnych, lokalnych, uwarunkowań, poprzedzając inwestycję wnikliwą analizą potrzeb, celów i możliwości. Realizowane projekty opieramy na skutecznym gospodarowaniu potencjałem naszego zespołu oraz naszych konsultantów, mającym źródło w wieloletnim doświadczeniu, nieustannej obserwacji i wykorzystywaniu innowacyjnych technologii oraz efektywnych działaniach zespołu świetnych specjalistów.

service_icon2_1

Inwestujemy w nowoczesne źródła ciepła

Inwestujemy własne środki w budowę i modernizację, eksploatację źródeł ciepła, energii elektrycznej i ciepłowniczych sieci przesyłowych. Każdy nowy projekt analizujemy pod kątem warunków lokalizacyjnych inwestycji oraz długofalowych celów, zawsze trafnie dobierając środki do potrzeb.

service_icon4_1

Wytwarzamy zieloną energię.

Wytwarzamy ciepło oraz energię elektryczną, przekształcając odpady komunalne niepodlegające recyclingowi, wykorzystując zamkniętą w RDF energię chemiczną. Alternatywne źródła energii stanowią pożądany i korzystny sposób pozyskania energii, a skutkiem procesu termicznego przekształcania RDF jest także znaczące ograniczenie powierzchniowego składowania odpadów komunalnych.

service_icon1_1

Przekształcamy termicznie RDF.

Wspieramy i rozwijamy projekty wykorzystujące do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej odnawialne źródła energii zastępujące paliwa kopalne, zwłaszcza węgiel kamienny.

Elastyczna oferta w efektywnej współpracy

W CEDR Energo skupiamy się na rezultatach naszej pracy. Nie podążamy drogą utartych schematów – nieustannie poszukujemy rozwiązań, sprawdzających się w konkretnym przypadku. Naszym partnerom oferujemy korzystne warunki współpracy w długoterminowej perspektywie.