Realizacje


Nazwa

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach

Kotłownia EC Sejny działa od 16.05.2022

Konarskiego 1, 16-500 Sejny

Zwiększenie dostępu do ciepła i energii

Wytwarzamy zieloną energię.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Zwiększenie dostępu do ciepła i energii


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach

Konarskiego 1, 16-500 Sejny

Film z budowy


Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores

Jan Kolwalski Lewandowski

Nazwa firmy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach posiadała i eksploatowała trzy kotłownie opalane węglem kamiennym, dostarczających ciepło dla celów centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (co/cwu) do trzech węzłów dystrybucyjnych.
W ramach systemu ciepłowniczego Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach zaopatrywała w ciepło co/cwu ponad 30 obiektów mieszkalnych, o liczbie mieszkań 790, o łącznej powierzchni ponad 44.000 m2. Całkowita moc cieplna wymagana do zapewnienia ciepła co i cwu wynosiła 4,5 MWt, natomiast roczne zapotrzebowanie na ciepło (co/cwu) wynosiło około 36.800 GJ.

Na podstawie zawartych umów pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Sejnach a EC Sejny Grupa CEDR Energo sp. z o.o., EC Sejny Grupa CEDR Energo sp z o.o. zobowiązało się do:

  • wybudowania, uruchomienia i eksploatacji nowego źródła ciepła zasilanego paliwem w postaci zrębki drzewnej o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 4 MWt na zrębkę drzewną,
  • połączenia magistralną siecią ciepłowniczą trzech węzłów dystrybucyjnych,
  • wybudowania i eksploatacji indywidualnych węzłów ciepłowniczych co/cwu w obiektach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach
  • realizacji zaopatrzenia w ciepło na okres 17 lat od dnia zawarcia pakietu umów

Lokalizacja Nowej kotłowni (źródła ciepła) została ustanowiona na obszarze jednej z kotłowni należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach, przy ul. Wojska Polskiego 19A w Sejnach. Urządzenia technologiczne poprzedniej kotłowni zostały zdemontowane, a budynek kotłowni został wyburzony. Zachowana została jedynie część kotłowni jako awaryjnej kotłowni olejowej (szczytowo-rezerwowej)o mocy zainstalowanej 0,75 MWt,

W ramach wybudowania – realizacji nowej kotłowni okazało się niezbędne przemieszczenie podziemnych sieci inżynieryjnych oraz wybudowanie Wewnętrznej Linii Zasilającej w energię elektryczną obiekt (sieć kablowa o długości 300 mb z infrastrukturą).

Nowa kotłownia składa się z dwóch obiektów budowlanych: hali kotłowni, oraz magazynu paliwa – zrębki drzewnej. W kotłowni zainstalowane zostały dwa kotły przeznaczone do opalania zrębkami drzewnymi polskiej firmy FAKO SA z Rumii o mocach nominalnych 3 MWt oraz 1 MWt.

Ze względu na przygotowanie nowego projektu developerskiego przez przedsiębiorstwo Baltic Invest, w realizowanej kotłowni przewidziano przestrzeń dla realizacji montażu kolejnego kotła opalanego zrębkami drzewnymi o mocy nominalnej 1 MWt. EC Sejny Grupa CEDR Energo sp z o.o. zainstaluje wspomniany kocioł po zawarciu stosownych umów z Baltic Invest dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło planowanych czterech budynków mieszkalnych.

Magazyn paliwa zrębki drzewnej – jest został wyposażony w kompletne w pełni zautomatyzowane systemy magazynowania i podawania paliwa do kotłów ciepłowniczych w tym m.in. ruchomą podłogę. Hala magazynowa paliwa została wykonana jako konstrukcja żelbetonowa z biologicznie czynnym dachem opartym na konstrukcji stalowej. Hala kotłowni została wykonana częściowo jako konstrukcja żelbetonowa a częściowo jako konstrukcja stalowa obłożona płytami warstwowymi.

W październiku 2021 roku została oddana do eksploatacji magistralna sieć ciepłownicza łącząca ciepłownicze węzły peryferyjne (w lokalizacjach kotłowni opalanych węglem kamiennym należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach).

EC Sejny Grupa CEDR Energo sp z o.o. zainstalowała na swój koszt i własnym staraniem 29 indywidualnych węzłów ciepłowniczych co/cwu produkcji Danfoss w obiektach przewidzianych dla dostaw ciepła, zarządcy lub właściciele trzech obiektów instalują indywidualne węzły ciepłownicze na koszt.

Pozwolenie na budowę magistralnych sieci ciepłowniczych zostało wydane przez Starostwo Powiatowe w Sejnach dnia 12.04.2021 zaś pozwolenie na budowę kotłowni zostało wydane przez Starostwo Powiatowe w Sejnach dnia 02.06.2021. Na przełomie lutego i marca 2022 nowa kotłownia rozpocznie dostarczanie ciepła do sieci ciepłowniczej w trybie próbnym. Uruchomienie kotłowni po zakończeniu okresu próbnego wytwarzania ciepła planujemy latem 2022 roku.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy


Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy


Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy


Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus esLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo dLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus esLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo dLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus esLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo dLorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.