Realizacje


Nowoczesna i ekologiczna kotłownia w Sejnach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach

Kotłownia EC Sejny działa od 16.05.2022

Wojska Polskiego 19A, 16-500 Sejny

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach

Konarskiego 1, 16-500 Sejny

Film z budowy


Przed modernizacją nasz system opierał się na pracy trzech kotłowni, co nie tylko generowało duże koszty, ale także wiązało się z emisją spalin i zanieczyszczeń w miejscu, które stanowi ośrodek życia dla wielu mieszkańców. Nowa ciepłownia, wyposażona w dwa kotły o łącznej mocy prawie 4 MW, nie tylko zastąpiła przestarzałą infrastrukturę, ale także wprowadziła nowoczesne rozwiązania z myślą o ochronie środowiska.

Marek Zubrzyński

Prezes Zarządu SM Sejny

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach posiadała i eksploatowała trzy kotłownie opalane węglem kamiennym, dostarczające ciepło dla celów centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (co/cwu) do trzech węzłów dystrybucyjnych.

W ramach systemu ciepłowniczego Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach zaopatrywała w ciepło co/cwu ponad 30 obiektów mieszkalnych, o liczbie mieszkań 790 i łącznej powierzchni ponad 44.000 m kw. Całkowita moc cieplna wymagana do zapewnienia ciepła co i cwu wynosiła 4,5 MWt, natomiast roczne zapotrzebowanie na ciepło (co/cwu) wynosiło około 36.800 GJ.

Na podstawie zawartych umów pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Sejnach a EC Sejny Grupa CEDR Energo sp. z o.o., EC Sejny Grupa CEDR Energo sp z o.o. zobowiązało się do:

  • wybudowania, uruchomienia i eksploatacji nowego źródła ciepła zasilanego paliwem w postaci zrębki drzewnej o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 4 MWt na zrębkę drzewną,
  • połączenia magistralną siecią ciepłowniczą trzech węzłów dystrybucyjnych,
  • wybudowania i eksploatacji indywidualnych węzłów ciepłowniczych co/cwu w obiektach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach
  • realizacji zaopatrzenia w ciepło na okres 17 lat od dnia zawarcia pakietu umów

Lokalizacja nowej kotłowni (źródła ciepła) została ustanowiona na obszarze jednej z kotłowni należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach, przy ul. Wojska Polskiego 19A w Sejnach. Urządzenia technologiczne poprzedniej kotłowni zostały zdemontowane, a budynek kotłowni został wyburzony. Zachowana została jedynie część kotłowni jako awaryjnej kotłowni olejowej (szczytowo-rezerwowej) o mocy zainstalowanej 0,75 MWt.

W ramach inwestycji – realizacji nowej kotłowni – niezbędne okazało się przemieszczenie podziemnych sieci inżynieryjnych oraz wybudowanie Wewnętrznej Linii Zasilającej obiekt w energię elektryczną (sieć kablowa o długości 300 mb z infrastrukturą).

Nowa kotłownia składa się z dwóch obiektów budowlanych: hali kotłowni oraz magazynu paliwa – zrębki drzewnej. W kotłowni zainstalowane zostały dwa kotły przeznaczone do opalania zrębkami drzewnymi o mocach nominalnych 3 MWt oraz 1 MWt.

W kotłowni przewidziano przestrzeń dla realizacji montażu kolejnego kotła opalanego zrębkami drzewnymi o mocy nominalnej 1 MWt w związku z realizowanymi, jak i planowanymi inwestycjami mieszkaniowymi w mieście.

Magazyn paliwa zrębki drzewnej został wyposażony w kompletne, w pełni zautomatyzowane systemy magazynowania i podawania paliwa do kotłów ciepłowniczych, w tym m.in. ruchomą podłogę. Hala magazynowa paliwa została wykonana jako konstrukcja żelbetonowa z biologicznie czynnym dachem opartym na konstrukcji stalowej. Hala kotłowni została wykonana częściowo jako konstrukcja żelbetonowa, a częściowo jako konstrukcja stalowa, obłożona płytami warstwowymi.

W październiku 2021 roku została oddana do eksploatacji magistralna sieć ciepłownicza, łącząca ciepłownicze węzły peryferyjne (w lokalizacjach kotłowni opalanych węglem kamiennym należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach).

EC Sejny Grupa CEDR Energo sp z o.o. zainstalowała na swój koszt i własnym staraniem 29 indywidualnych węzłów ciepłowniczych co/cwu w obiektach przewidzianych dla dostaw ciepła.

Na przełomie lutego i marca 2022 nowa kotłownia rozpoczęła dostarczanie ciepła do sieci ciepłowniczej w trybie próbnym. Uruchomienie kotłowni, po zakończeniu okresu próbnego wytwarzania ciepła, zaplanowano na lato 2022 roku.

Reportaż o inwestycji