Archiwa: Projects

Zadanie Inwestycyjne EC Sejny

Realizacja Zadanie Inwestycyjne EC Sejny Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach posiadała i eksploatowała trzy kotłownie opalane węglem kamiennym, dostarczających ciepło dla celów centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (co/cwu) do trzech węzłów dystrybucyjnych. W ramach systemu ciepłowniczego Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach  zaopatrywała w ciepło co/cwu ponad 30 obiektów mieszkalnych, o liczbie mieszkań 790, o łącznej […]
Read More